گریتینگ چیست؟


گریتینگ یا توری فلزی صفحات مشبک گونه و به‌اصطلاح شبکه‌های فلزی هستند که هر مجموعه آن به‌طور منظم و بافاصله‌هایی یکسان و هم‌اندازه کنار هم قرارگرفته می‌شود و از بخش رابط و باربر به‌صورت درهم‌تنیده و به حالتی شبیه تاروپود تشکیل شده اند. (مقاومت بالای گریتینگ در برابر تحمل وزن بالا به خاطر همین منظم بودن تسمه‌ها در کنار یکدیگر است) هنگامی‌که قدرت، ایمنی، وزن و علاوه بر این توانایی تحمل نگهداری وزن بالا، ساخت آسان و باکیفیت در میان میاید انتخاب شما می‌تواند گریتینگ باشد.

کاربرد های گریتینگ


نمونه کارهای برتر

مشاهده بیشتر